5. Da li je snabdijevanje EHS-peletom sigurno u budućnosti?

Da! Drvo izrasta neprekidno a obnavljajuća politika o šumama ne dozvoljava da se poruše sva stabla dok u istom vremenu ne izrastu nova. Trenutno, količina sirovine u velikoj mjeri premašuje potrebe.