2. Koliko je rok trajanja EHS-peleta?

EHS-pelet u suvom stanju može biti uskladišten najmanje 3 godine.